Povratak na popis lekcija

Aristokrati su u Ateni birali 9 državnih dužnosnika. Navedi naziv za te dužnosnike.

arhonti
likofronti
sofokli

Atena u vremenu od 8. do 5. st. pr. Kr. bila:

republika
monarhija

Atenjani su razvijali:

duhovnu kulturu
tjelesnu i duhovnu kulturu
tjelesnu kulturu

Atenske zakone prvi je propisao:

Drakon
Demosten
Aristotel

Atenski zakoni propisani su:

u 3. st. pr. Kr.
u 5. st. pr. Kr.
u 7. st. pr. Kr.

Atensku državu osnovali su:

Dorani
Jonjani
Atenjani

Drakonovi zakoni bili su:

veoma blagi
veoma strogi

Dvije glavne skupine atenskog društva bili su aristokrati i demos.

točno
netočno

Kako se zove republika u kojoj samo aristokrati imaju vlast?

aristokratska republika
demokratska republika

Kakvo je ropstvo ukinuo Solon?

dužničko
nasljedno
vojno

Koji se sloj bori za sudjelovanje u vlasti?

demos
aristokracija

Na kojem je prostoru nastala atenska država?

na poluotoku Atici
na poluotoku Eubeji
na poluotoku Peloponezu

Navedi pojam koji označava vladavinu naroda.

demokracija
tolerancija

Po Solonovim zakonima, veća prava imali su:

oni koji su imali više imovine
oni koji su imali manje imovine

Što je agora?

središnji trg
glavna utvrda
hram

Što znači riječ bazilej?

zemljoradnik
kralj
plemić

Tko je (po legendi) ujedinio atenska naselja?

Heraklo
Tezej
Periklo

Tko je donio zakone po kojima su i demos i aristokracija sudjelovali u vlasti?

Solon
Pitagora
Sofoklo

Udio u vlasti, po Solonovim zakonima, ovisio je:

o zaslugama u ratu
o visini imovine
o pripadnosti staležima

Žene su u Ateni imale jednaka prava i slobode kao i muškarci?

točno
netočno

Zgradu u kojoj je sudio bazilej zovemo bazilika.

točno
netočno