Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Naglasnice i
nenaglasnice


To su riječi koje ...
... izgovaramo zajedno s drugim riječima kao jednu riječ i one tako čine izgovornu cjelinu.

Primjeri:
Igrajući se s lutkom Anita se smijala.
[Igrajući se] [s lutkom] [Anita se] [smijala].Jedna izgovorna cjelina ima jedan naglasak.


Riječ koja ima naglasak naziva se ...
... naglašena riječ ili naglasnica.

Riječ koja nema naglasak naziva se ...
... nenaglašena riječ ili nenaglasnica.

Naglasnice se izgovaraju samostalno.

Nenaglasnice se u izgovoru ...
... vezuju uz naglašenu riječ ispred ili iza sebe.

Nenaglasnice dijelimo na:
prednaglasnice (proklitike) - prislanjaju se na riječ poslije sebe
zanaglasnice (enklitike) - naslanjaju se na riječ prije sebe


Prednaglasnice su:
• niječnica ne
• neki prijedlozi: o, u, na, po...
• neki veznici: i, pa, ako...Zanaglasnice su:

• upitna čestica li
• nenaglašeni oblici biti i htjeti: sam, si, je, ću, ćemo, bih, bi...
• nenaglašeni oblici osobnih zamjenica: me, te, mi, ga, joj...  
Uz jednu naglasnicu može doći više prednaglasnica i zanaglasnica


Mali Marko rekao joj je da ne zna na čijem je
rođendanu izgubio igračku.

[Mali] [Marko] [rekao joj je] [da ne zna] [na čijem je] [rođendanu] [izgubio] [igračku].

 jedan
 dva
 ovisi


 naglasnica
 nenaglasnica
 izgovorna cjelina


 na riječ ispred sebe
 na riječ iza sebe
 ne naslanjaju se, samostalne su


 niječnica ne
 veznik i
 čestica li


 me
 ćemo
 na