Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
GlagoliGlagoli su vrsta riječi kojom izričemo:

radnju (gledati, trčati, misliti, pisati)
stanje (spavati, stajati, klečati, stanovati)
zbivanje (u prirodi) (daniti se, cvjetati, roditi se, starjeti)


Glagoli su promjenjive riječi - svojim oblicima mogu ...

... izreći vrijeme u kojem se radnja odvija.
To obilježje je glagolsko vrijeme.

Učio sam fiziku.
Učim fiziku.
Učit ću fiziku.Osim glagolskog vremena glagoli mogu izreći i ...

... koja osoba obavlja radnju.

Ja učim fiziku.
Ti učiš fiziku.
On (ona, ono) uči fiziku.

Mi učimo fiziku.
Vi učite fiziku.
Oni (one, ona) uče fiziku.

U hrvatskom jeziku postoje dva pomoćna glagola - biti i htjeti.
Oni pomažu u tvorbi glagolskih oblika.

      Prezent pomoćnih glagola:
biti htjeti
 naglašeni   nenaglašeni   naglašeni   nenaglašeni 
jesam sam hoću ću
jesi si hoćeš ćeš
jest je hoće će
jesmo smo hoćemo ćemo
jeste ste hoćete ćete
jesu su hoće će


  
futur pišemo:

ja ću vidjeti      ali!      vidjet ću
ti ćeš ići             i!        ići ćeš
Kod glagola razlikujemo:

lice (prvo, drugo, treće)
broj (jednina, množina)
vrijeme (prošlost, sadašnjost, budućnost)
Primjeri:

pišem - 1. lice (ja), jednina, sadašnjost
pisat ćeš - 2. lice (ti), jednina, budućnost
piše - 3. lice (on/ona/ono), jednina, sadašnjost
mislili smo - 1. lice (mi), množina, prošlost
mislili ste - 2. lice (vi), množina, prošlost
mislili/mislile/mislila su - 3. lice (oni/one/ona), množina, prošlost

 u 2. l. jd.
 u 2. l. mn.
 u 3. l. mn.


 u prezentu
 u perfektu
 u futuru


 željeti ću
 htjeti ću
 vidjet ću


 hoću plesati
 baviti ću se
 nastavit ću pjevati


 radnju
 stanje
 zbivanje