Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Zamjenice
Zamjenice zamjenjuju druge riječi, tj. ...

... imenice, pridjeve i brojeve.
Zamjenice koje zamjenjuju osobe (lica) - zovu se osobne zamjenice.

To su zamjenice:
    ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, onaOsobe koje sudjeluju u razgovoru su sugovornici, a osobe koje ne sudjeluju u razgovoru su negovornici.

1. osoba (ona koja govori) - govornik
2. osoba (ona kojoj se govori, koja sluša) - sugovornik
3. osoba (ona koja ne sudjeluje u razgovoru) - negovornikOsobne zamjenice su:

JEDNINA MNOŽINA
1. ja 1. mi
2. ti 2. vi
3. on, ona, ono 3. oni, one, ona
Posvojne zamjenice zamjenjuju ...

... posvojne pridjeve i kazuju kojemu licu što pripada.


To su:
moj, tvoj, njegov, njezin, naš, vaš, njihov.Primjeri:
Ja sutra idem na more.    Tko? JA (1. lice jednine)
Vi ste mi se ajko svidjeli.    Tko? VI (2. lice množine)
moja ideja    1. lice jednine, ženski rod
naši susjedi    1. lice množine, muški rod


U sklonidbi osobnih zamjenica razlikujemo duže i kraće oblike.

Duži su oblici ...
... naglašeni.

Kraći su oblici ...
... nenaglašeni.

Primjeri:
Mene su izabrali. Izabrali su me.
Samo tebi vjerujem. Vjerujem ti.
Njoj ne možeš lagati. Ne možeš joj lagati.
Njih ću pozvati. Pozvat ću ih.Kad želimo istaknuti zamjenicu ...
... rabimo naglašeni oblik.

U svakodnevnom razgovoru najčešće rabimo ...
... nenaglašeni oblik.

 oni
 ti
 ja


 ti
 mi
 ja


 ona
 oni
 vi


 njegova
 on
 ona


 1. lice mn.
 2. lice mn.
 3. lice jd.