Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Brojevi - ponavljanjePonovimo!

Brojevi si riječi kojima se izriče točno koliko čega ima (glavni - dva, pet, deset)
ili koje je što po redu (redni -prvi, deseti, petnaesti).
                                                          
                                                  redni brojevi pišu se s točkom!
Brojke:               1       4                       100.     13.
Brojevi (riječi): jedan, četiri,                  stoti, trinaesti
BrojeviBrojevi su promjenjive riječi koje kazuju koliko čega ima ili koje je što po redu.

Točnu količinu, tj. koliko čega ima izriču glavni brojevi.
Primjeri: dva, pet, osamdeset, šesnaest.

Brojka je ...
... pisani znak za broj.
Primjeri:  1, 2, 45, 887   ili   V, X, DCC.    
Redne brojeve uvijek pišemo s točkom!
prvi - 1.
trinaesti - 13.
deseti - X.
sedamstoti - DCC.Svi redni brojevi imaju oblike za sva tri roda i sklanjaju se kao ...

... određeni pridjevi!


Primjer:

Prvi, prva, prvo
Prvog(a), prve, prvog(a)
Prvom(e/u), prvoj, prvom(e/u)

Peti, peta, peto
Petog(a), pete, petog(a)
Petom(e/u), petoj, petom(e/u)

Od glavnih brojeva, sklanjaju se samo ...
... 1, 2, 3, 4 i složeni brojevi koji njima završavaju!

Samo broj jedan i dva razlikuju ...
... oblike za rodove.

Broj jedan sklanja se kao određeni pridjev, a dva, tri i četiri po posebnoj sklonidbi:
  jedan dva tri četiri
N jedan jedna jedno dva dvije tri četiri
G jednog(a) jedne jednog(a) dvaju dviju triju četiriju
D jednom(e/u) jednoj jednom(e/u) dvama dvjema trima četirima
A jedan/jednog jednu jedno dva dvije tri četiri
V jedan jedna jedno dva dvije tri četiri
L jednom(e) jednoj jednom dvama dvjema trima četirima
I jednim jednom jednim dvama dvjema trima četirima

Primjeri:
      Razgovaram sa svojima četirima prijateljima.
      Nema dviju knjiga.
      Prilazim dvama brodovima.Kao dva sklanjaju se i brojevi ...

... oba, obadva, obje, obadvije !


N oba obje obadva obadvije
G obaju obiju obadvaju obadviju
D obama objema obadvama obadvjema
A oba obje obadva obadvije
V oba obje obadva obadvije
L obama objema obadvama obadvjema
I obama objema obadvama obadvjema
Stotina, tisuća i milijarda brojevi su ...

... koji se sklanjaju kao imenice ženskog roda.Milijun, bilijun i trlijun brojevi su koji se sklanjaju kao ...

... imenice muškog roda.Primjeri:
        Približavam se stotini gledatelja.
        Komunicirao je s milijunima obožavatelja.


Brojevne imenice

Brojevne imenice su imenice koje su ...
... po značenju brojevi, jer kazuju količinu.

1. Skupina muških osoba izriče se brojevnim imenicama:
oba, obojica, dvojica, trojica
2. Skupina mješovita po spolu izriče se brojevnim imenicama:
oboje, dvoje, troje, šestero (šestoro)
3. Skupina ženskih osoba izriče se:
dvije, obje    
Ispravni su oblici: četvero, četvoro, dvjesto, dvjesta, tristo, trista...
(oblici četvero, šestero imaju prednost)

 glavni brojevi
 redni brojevi
 količinski prilozi


 4
 IV
 4.


 kao imenice
 kao određeni pridjevi
 kao neodređeni pridjevi


 dva
 trideset i četiri
 šest


 dvjema
 dvama
 objema