Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Pridjevi - ponavljanjePonovimo!

Pridjevi su vrsta riječi koja ...
... pobliže označuje imenice.


Razlikujemo:

opisne pridjeve - kazuju osobine i svojstva (visok, šaren)
posvojne pridjeve - kazuju pripadnost (očev, majčin)
gradivne pridjeve - kazuju građu (staklen, drven, voden)
Pridjev je u rodu i broju ...

... imenice na koju se odnosi.
     šarena lopta   ženski rod, jednina
     velika slova   srednji rod, množina
     debeli mačak   muški rod, jednina
Pridjevi
Pridjevi su promjenjive riječi koje se pridijevaju imenicama i kazuju ...

   • osobine
   • svojstva
   • pripadnost
   • građu
osobine, svojstva (kakvo je što)
opisni pridjev
lijepa djevojka
crvena latica
uska majica

pripadnost (čije je što)
posvojni pridjev
hrvatski proizvod
očev alat
Majina lopta

gradivni - građa (od čega je što)
gradivni pridjev
srebrna narukvica
pješčani sat
čokoladni kolač


Mnogi gradivni pridjevi upotrebljavaju se u prenesenom značenju.
Tada su opisni.

On je doista zlatno dijete.
Pridjevi nastaju od imenica, drugih pridjeva i glagola (iako za mnoge ne znamo postanak).

lijep (ljepota), čokoladan (čokolada), noćni (noć),
prevelik (velik), tajanstven (tajan), zvonki (zvoniti),
pjevan (pjevati), željen (željeti)

Posvojni pridjevi nastaju od imenica:

lokalni, obiteljski, majčin, Božji


Pridjev može biti ...

...dio subjektnog ili predikatnog skupa, i uvijek je uz imenicu.

[Crna mačka] [odlučila je skočiti na visoku drvenu ogradu]
              S                  P
subjektni skup               predikatni skup

Privjev može biti dio imenskog predikata -

tada je u rodu i broju imenice na koju se odnosi.

Ptičica je živahna.       More je mirno.
     S           P                  S          P


Pridjev se slaže s imenicom u rodu i broju.

crna mačka - ženski rod jednine     crne mačke - ženski rod množine
visoka ograda - ženski rod jednine     visoke ograde - ženski rod množine
žuti maslačak - muški rod jednine     žuti maslačci - muški rod množine
veselo selo - srednji rod jednine     vesela sela - srednji rod množine
Nepostojano a:

nizak - niska - nisko
živahan - živahna - živahno
tužan - tužna - tužno    


Razlikuj priloge i pridjeve!

pridjev srednjeg roda       načinski prilog
         kakvo?                       kako?
       veselo selo                  veselo pjeva
      dobro dijete                  dobro pliva
  pridjev + imenica           prilog + glagol


ODREĐENI I NEODREĐENI PRIDJEVI


opisne i gradivne pridjeve razlikujemo po vidu

                                                              
                    ODREĐENI                           NEODREĐENI
       odgovara na pitanje                 odgovara na pitanje
                 koji?                                   kakav?
     kazuje svojstva otprije     kazuje opća svojstva nepoznatih
poznatih bića, stvari, pojava            bića, stvari pojava


Veseo dječak. ... Kakav? Neodređeni vid pridjeva - bilo koji dječak koji je veseo
Veseli dječak. ... Koji? Određeni vid pridjeva - točno određeni i poznati dječak


Kupila sam kaput. Taj novi kaput prekrasne je crvene boje.

novi  -  određeni vid jer nam je kaput već poznata imenicaPosvojni pridjevi imaju samo određeni vid(zagrebački, morski...)
ili samo neodređeni vid
(Markov, Perin, Dunjin, dječakov).
Samo neodređeni pridjev može biti dio imenskog predikata!

           točno                      pogrešno
Dječak je živahan.     Dječak je živahni.

 imenicama
 glagolima
 prijedlozima


 posvojni
 gradivni
 načinski


 u rodu i broju
 samo u rodu
 samo u broju


 zlatno dijete
 zlatni lančić
 zlatno sunce


 samo u subjektnom skupu
 samo u predikatnom skupu
 u subjektnom i u predikatnom skupu


 malo (dijete)
 malo (jede)
 dijete


 opisni
 posvojni
 gradivni


 crveni
 malen
 visoki


 samo neodređeni pridjev
 samo određeni pridjev
 i određeni i neodređeni pridjev


 odgovara na pitanje koji?
 kazuje svojstva poznatih bića i stvari
 može biti dio imenskog predikata