Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Instrumental

Instrumental odgovara na pitanje (s) kim? (s) čim?.


Izriče:

   • sredstvo (bez prijedloga)
   • društvo (s prijedlogom s/sa )
   • okolnosti glagolske radnje


U rečenici je...
...najčešće dio predikatnog skupa.

Uz prijedlog s(a) označava ...
... društvo:

Mario bi rado plesao s Martinom.   (s kim?)
Idem se prošetati s prijateljima.   (s kim?)


Bez prijedloga označava ...
... sredstvo:

Grabim juhu žlicom.   (čime?)
Košulju zašivam koncem.   (čime?)


dio predikatnog skupa - izriče okolnosti vršenja glagolske radnjeDruga značenja instrumentala:


Mjesto -
Među krošnjama se skriva mladi ptić.Vrijeme -
Subotom odlazim na pripreme za maturu.Način -
Nevjerojatnom snagom odolijevao je svim nevoljama.


Instrumental prepoznajemo po nastavcima:

Muški rod Ženski rod Srednji rod
jednina množina jednina množina jednina množina
prijatelj-em prijatelj-ima krošnj-om krošnj-ama jutr-om jutr-ima
stol-om stol-ov-ima subot-om subot-ama sel-om sel-ima
sladoled-om sladoled-ima snag-om snag-ama naselj-em naselj-ima
mobitel-om mobitel-ima noć-i noć-ima mor-em mor-ima


Nastavak -em ...
... imaju imenice muškog roda koje završavaju na nepčanik, skup -št i -žd, -c i neke na -r:

krajem, kraljem, bičem, duždem, kolcem, carem ali parom, radom

Nastavak -om ...
... imaju jednosložne i dvosložne imenice sa "e" ispred nepčanika:

padež → padežom, jež → ježom ali prijateljem, mučiteljem, čitateljem jer su višesložne

Nastavak -i ...
... imaju imenice ženskog roda koje završavaju na suglasnik. Uz nastavak -i u instrumentalu jednine mogu imati i nastavak -u ili -ju:

ljubav → ljubavi, ljubavlju (l + j = lj)
strast → strasti, strašću (t + j = ć)
sigurnost → sigurnosti, sigurnošću (t + j = ć)
kći → kćeri, kćerju
noć → noći, noću

  


Sredstvo uvijek izričemo instrumentalom bez prijedloga.

   Pišem olovkom.
   Vozim se autom.
   Posudom grabi vodu.

 (s) kim? (s) čim?
 koga? čega?
 što? kako?


 bez prijedloga
 uz prijedlog s(a)
 uz prijedlog među


 vozim se s avionom
 crtam kistom
 režem s nožem


 krajem, mačem, plaštem
 krajom, mačom, plaštom
 krajem, mačom, plaštom


 učiteljom, ježom, padežom
 čitateljem, ježom, padežom
 mučiteljem, padežem, ježem


 časti
 čašću, časti
 čašću