Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
VokativVokativ je padež dozivanja i obraćanja sugovorniku, ali i ...
... iskazivanja osobnog stava i osjećaja prema sugovorniku.

Ne odgovara na pitanja, nego se veže uz usklike.
Nezavisan je padež
ne pripada ni subjektnome ni predikatnome skupu,
ne odgovara ni na kakvo pitanje,
nije dio rečenice.


Vokativ uvijek dolazi bez prijedloga.Uvijek se odjeljuje zarezom ili uskličnikom.
Značenje vokativa:


dozivanje

      Konobar!
     Majko!oslovljavanje, izravno obraćanje
osobni stav i osjećaji

      Mama! -Sunce mamino!     – ljubav, naklonost
     Divno si to izveo, biseru, sad smo tek u nevolji!     – bliskost
     Vaša Uzoritosti, velika mi je čast upoznati Vas!     – poštovanje
Zarezom ne odjeljujemo:


dopune imenici u vokativu

     ...kralju Zvonimire...   ...diko moga kraja...

dva vokativa povezana smislom ili veznikom

     ...dame i gospodo...

usklik i vokativ, osim ako usklik ističemo

     Ej prijateljice!  ili  Ej, prijateljice!
Vokativ prepoznajemo po nastavcima:

Muški rod Ženski rod Srednji rod
jednina množina jednina množina jednina množina
biser-u biser-i zvijezd-o zvijezd-e src-e src-a
kralj-u kralj-ev-i bilježnic-e bilježnic-e mor-e mor-a
mudrač-e mudrac-i ljubav-i ljubav-i djel-o djel-a

Nastavak –u dobivaju imenice muškog roda koje u N jd. završavaju:
1. nepčanikom (č, ć, dž, đ, j, lj, nj, š, ž) i skupovima –št, –žd
     kralju, duždu, konju, padežu, novčiću, mladiću
2. skupovima s nepostojanim a: –cak, –čak, –tak i sl.
     mačku, maslačku
3. na –ar, –er, –ir   (ali one mogu imati i –e)
     zidaru, leptiru, biseru, pisaru   →   zidare, leptire, bisere, pisare


Imenice ženskog roda na –ica dobit će u V jd. nastavak –e

     kraljice, učiteljice, prijateljice, maramice, pahuljice
Glasovne promjene u vokativu:
Palatalizacija je ...
... glasovna promjena glasova  k, g, h   ispred   e   u  č, ž, š.
(ispred e palatalizira se i c te prelazi u č)
N jd. V jd.
Mučenik mučeniče
Slog slože
Duh duše
stric striče
Sibilarizacija:
N jd. V jd.
Mučenik mučenici
Vrag vrazi (i vragovi)
Duh dusi (i duhovi)
Nepostojano a:
N jd. V jd.
Dvorac dvoe, dvorci   (dvorče - i palatalizacija)
Vokativ na –a imaju ...
... sva imena zemalja na –ska i –čka.
Npr. Mađarska, Finska, Nizozemska
Prezimena se sklanjaju kad znače mušku osobu.
Kad znače žensku ne sklanjaju se.

Muška prezimena na –ić dobivaju nastavak –u.
N jd. V jd.
gospodin Jakuš gospodine Jakušu
gospođa Mand gospođo MandØ

Od nekih prezimena ne tvorimo vokativ:
     gospodin Papak, gospođo Grabac ...


Različiti nastavci u vokativu iskazuju različite osobne odnose govornika prema onome kome se obraća:
     mama, baka, strina, Petra – neutralno ili kazuje rodbinske i društvene odnose (vokativ jednak nominativu)
     majko, strino, Petro – osjećajno

 dozivanja
 oslovljavanja
 imenovanja


 Tko? Što?
 Koga? Što?
 Ne odgovara na pitanja!


 uskličnikom
 zarezom
 nikad se ne odjeljuje


 dio subjektnog skupa
 nezavisan padež
 dio predikatnog skupa


 dolazi bez prijedloga
 dolazi s prijedlogom
 ništa od navedenog


 moštu
 maču (od mač)
 konje


 tučku (od tučak)
 leptire
 Mađarsko


 K,G,H ispred I u Č,Ž,Š
 K,G,H ispred E u Č,Ž,Š
 K,G,H ispred I u C,Z,S


 palatalizaciju i sibilarizaciju
 samo palatalizaciju
 samo sibilarizaciju


 gospođa Jozić, gospodine Jozić
 gospođo Jozić, gospodine Joziću
 gospođo Jozić, gospodin Jozić