Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Dativ i lokativDativ prepoznajemo po pitanju:
komu ili čemu prilazim?

Lokativ prepoznajemo po pitanju:
o kome ili o čemu razmišljam?

I dativ i lokativ u rečenici dio su predikatnog ili subjektnog skupa.Dio predikatnog skupa:

Na krovu stare kuće, Petar je vidio polomljene crijepove.
(Na čemu? Na krovu. - mjesto)

Ispričavao se sestri, bratu i prijateljima.
(Kome? Sestri, bratu. - cilj, namjera)


Dio subjektnog skupa:

Ukras na stolu ručno je izrezbaren.
Pričanje priča mališanima uvijek je zabavno.

Razlike dativa i lokativa

Dativ
• izriče namjenu glagolske radnje
    Pomoći ću ocu.
• označava cilj kretanja
    Idem liječniku. Idem ka gradu. Idem k tebi.
• bez prijedloga ili s prijedlozima unatoč, usprkos, nasuprot
    Prilazim Ani unatoč njezinom strašnom psu.
• može označavati i predmet radnje (Pjeva svim prijateljima.)
  ili mjesto radnje     (Kuća je nasuprot brodu.)


Lokativ
• izriče mjesto glagolske radnja (Knjiga je na stolu.) i uvijek
  dolazi s jednim od ovih prijedloga: na, o, po, pri, prema, u
• može označavati i vrijeme radnje (U tom času...),
  predmet (Pričat ću o putovanjima.)
  ili način (Poznata je po ljepoti.).Dativ i lokativ prepoznajemo po nastavcima:
muški rod ženski rod srednji rod
jednina množina jednina množina jednina množina
kišobran-u kišobran-ima bilježnic-i bilježnic-ama mor-u mor-ima
stol-u stol-ov-ima čast-i čast-ima djel-u djel-imaPrijedlozi s dativom i lokativom

Dativ uglavnom dolazi bez prijedloga, ali ...
... može doći i s prijedlozima: k(a), unatoč, usprkos i nasuprot.

Lokativ uvijek dolazi s jednim od prijedloga:
u, na, po i pri.


U dativu i lokativu u nekih imenica ženskog roda dolazi
do glasovne promjene - sibilarizacije.
N jednine D, L jednine D, L množine
knjiga knjizi knjigama
ruka ruci rukama
noga nozi nogama
dječak dječaku dječacima

Sibilarizacija se ne provodi u svim imenicama:
• ženskog roda koje završavaju na -cka, -čka, -ćka, -tka, -zga
    kocki, mazgi, praćki, tvrtki, točki
• koje se upotrebljavaju od milja
    baki, seki
• vlastita imena
    Zagrepčanki, Milki, Blanki

Imena zemalja, kraljeva i mjesta na -ska, -ška i -čka u dativu i lokativu imaju nastavak -oj:
    Baškoj, Nizozemskoj, Turskoj

 (o) kome? (o) čemu?
 koga? što?
 tko? što?


 namjeru
 cilj
 mjesto


 na
 nasuprot
 u


 uvijek bez prijedloga
 uvijek s jednim od 6 prijedloga
 ponekad s prijedlogom


 Francuski
 Francuskoj
 Francuskom


 sibilarizaciju
 palatalizaciju
 jotaciju


 baki
 baci (od baka)
 seki


 Zagrepčanki
 Zagrepčanci
 Osječanki