Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Promjena
imenica
Kao što smo već naučili, imenice su promjenjive riječi, tj. mogu mijenjati nastavke.

prijatelj, prijatelja, prijatelju, prijateljem ...
govorim o prijatelju, idem s prijateljem, nasuprot prijatelja ...
                                      
     Prijedlog izravno utječe na oblik imenice.


Promjena imenice koju uočavamo
...naziva se sklonidba ili deklinacija.        Promjena imenica

  Naziv padeža Padežno pitanje Pomoćno pitanje Primjer
1 Nominativ tko, što je to? prijatelj
2 Genitiv koga, čega nema? prijatelja
3 Dativ komu, čemu prilazim? prijatelju
4 Akuzativ koga, što vidim? prijatelja
5 Vokativ usklik Oj! Ej! (usklik) prijatelju
6 Lokativ o kome, (o) čemu govorim? o prijatelju
7 Instrumental (s) kim, (s) čim putujem? s prijateljem
Padeže označavamo ...
... velikim početnim slovom njihova imena (N - nominativ, G - genitiv itd.).Osim imenica sklanjaju se ...
... i pridjevi, zamjenice i brojevi.Riječi koje se mogu sklanjati nazivaju se imenske riječi.

Sklanjamo imena i prezimena muških osoba, imena ženskih osoba, prezimena ženskih osoba koja završavaju na -a.

 promjena imenica po rodu
 promjena imenica po padežina
 stupnjevanje pridjeva


 šest
 sedam
 devet


 tko, što?
 koga, čega?
 koga, što?


 imenice s prijedlogom
 riječi koje se mogu sklanjati
 imenice s nultim nastavkom


 imenice
 prilozi
 pridjevi


 završavaju na -a
 završavaju na -ić
 završavaju na neki drugi suglasnik