Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Prijedlozi


Prijedlozi su riječi koje označuju odnose među riječima u rečenici.

Knjiga je na stolu, odmah pored računala.

Sutra ću s prijateljima ići u kino.

Između naselja je velika rijeka.

Stojim ispred tebe, odmah uz klupicu.

Mimo nas su prošla već četiri automobila.

Neću više čistiti za tobom!

Poslije njega sam ja na redu.

Putujem prema trgu nasuprot tvoje ulice.

Letimo iznad Zagreba.

Već smo nadomak cilju.


Prijedlozi su nepromjenjiva vrsta riječi, ali ...

... utječu na oblik imenice ispred koje stoje.

Knjiga je...
            • iznad stola
            • nad stolom
            • na stolu
            • pod stolom
            • ispred stola
            • iza stola
            • pored stola
            • uz stol


Mogu stajati i ispred zamjenica.
    Stojim ispred tebe.Upotreba prijedloga s/sa   i   k/ka

Uvijek   sa:
• ispred riječi koje počinju sa s, š, z, ž, -ks, -ps
    sa ženom, sa šeširom, sa Ksenijom, sa psom, sa zastavom, sa žabicom
• ispred   mnom
    Želiš li samnom popiti kavu?
• ispred jednog slova
    To se piše sa č.


Uvijek   ka:
• ispred riječi koje počinju sa k, g
    ka knjizi, idem ka gradu
• ispred riječi koje počinju sa suglasničkim skupom što završava na -k, -g
    ka školi, ka zgradi

Razlikujemo priloge i prijedloge!

Prilog stoji uz glagol.
Prijedlog uz imenicu (ili zamjenicu).

Doći će poslije. (prilog)
Poslije Maje kreće Iva. (prijedlog)

Ne prilazi mi blizu! (prilog)
Prijatelji me već čekaju blizu kazališta. (prijedlog)


Razlikuj!


Uoči blagdana sve je okićeno. (prilog)
Gledaj me u oči! (prijedlog + imenica)

Umjesto jabuka kupila sam jagode. (prilog)
Predvečer stižem u mjesto Jablanac. (prijedlog + imenica)
Prijedlog kroz označava kretanje! (ne valja ga upotrebljavati za označavanje sredstva)

Vozimo se kroz Gorski kotar.
ali ne    Kroz učenje stječemo znanje (Učeći stječemo znanje.)
Razlikuj!
Zbog označava uzrok, a radi namjeru!


Učimo zbog neznanja. (učimo jer ne znamo)
Učimo radi neznanja. (učimo jer želimo steći znanje)

Zatvoreno zbog preuređenja. (zatvoreno je jer traju radovi)
Zatvaramo radi preuređenja. (zatvorit ćemo kako bismo započeli radove)

 imenicama
 glagolima
 prilozima


 odnose među riječima
 okolnosti glagolske radnje
 osobine bića


 knjiga
 je
 pod


 sa mačkom
 sa strahom
 sa zubima


 ne
 biti
 blizu


 prijedlog
 prilog
 glagol


 uzrok
 namjeru
 posljedicu