Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Veliko i malo početno slovoVlastita imena pišu se velikim početnim slovom.

Vlastita su imena:
   • imena, prezimena i nadimci
   • imena naseljenih mjesta, država, kontinenata, županija, naroda
   • zemljopisni pojmovi (rijeke, planine itd.), nebeska tijela
   • ulice i trgovi, poduzeća, ustanove, građevine, povijesni događaji
   • knjige, filmovi, novine, blagdani, religijska imena


Vlastita imena mogu biti
jednočlana - jedna riječ = vlastita imenica (Zagreb, Slaveni)
višečlana - više riječi (Osnovna škola Bartola Kašića, Južni Slaveni)   

Razlikuj vlastite imenice i vlastita imena!


Velikim početnim slovom pišu se i neki pojmovi koji nisu vlastita imena:

   • početak naslova i početak rečenice
   • riječi kojima označavamo počast i poštovanje (Vaše veličanstvo, Ti, Tvoj, Vi, Vaš)
   • nazivi poglavara država kada se pišu bez samog imena i
      od njih izvedeni posvojni pridjevi
      (Papa stiže u Hrvatsku..., Šeik, Kraljica, Kraljičin)
   • pridjevi izvedeni od vlastitih imena koji završavaju na -ov, -ev, -in (Markov, Mijin)

Velikim početnim slovom pišu se nazivi ...

... mjesta, država, kontinenata, religijska imena, imena, prezimena, nadimci

Hum na Sutli
Ujedinjeni Arapski Emirati
Austro-Ugarska Monarhija
Sjeverna Amerika
Majka Božja Bistrička
Ivan Pavao Drugi
Konstantin Sedmi Porfirogenet
Leoardo da Vinci
Velikim početnim slovom piše se prva riječ, a ostale malim slovom,
osim ako je koja od njih vlastito ime.

Slobodna Dalmacija
Hrvat
Korčulanka
Atlantski ocean
Transilvanske Alpe
Ulica Hrvatske bratske zajednice
Gorski Kotar
Žuta rijeka
Veliki medvjed
Sveta tri kralja
Dan državnosti Republike Hrvatske
Županijski sud u Zagrebu
Prvi svjetski rat
Sveta Eufemija - crkva u Rovinju
Autocesta Zagreb-Split
Čudnovate zgode šegrta Hlapića
Malim početnim slovom pišemo
   • titule uz imena (kralj Tomislav, papa Ivan Pavao Drugi, bog Zeus, Hasan-aga,
      doktor Babić, sveti Petar
)
   • opći povijesni događaji (seljačke bune, hrvatski narodni preporod)
   • pripadnici pokreta, stranaka i klubova (ilirac, realist, hadezeovac, franjevac)
   • društveni pokreti, povijesna i umjetnička razdoblja (antika, realizam)
   • posvojni pridjevi na -ski, -ški, -čki, -ćki (zagrebački, posavski)
   • vjere (kršćanstvo, hinduizam)Kratice višečlanih vlastitih imena

HNK - Hrvatsko narodno kazalište
- osnovna škola
I. B. M. - Ivana Brlić-Mažuranić (inicijali imena ljudi odvajaju se točkom)Velikim početnim slovom pišemo riječi iz počasti.

Gospođo, iskreno Vam zahvaljujem na svemu što ste učinili.
Marko, Ti i Tvoja djela pravo su mi nadahnuće.
Gospodine, Vi ste mi doista najviše pomogli.   

Riječi iz počasti koristimo samo za obraćanje jednoj osobi, nikako skupini ljudi.


Kad koristimo "Vi", "Vaš", glagol je uvijek u množini muškog roda, bez obzira obraćamo li se ženi ili muškarcu.

   * Uz lekciju "Veliko i malo početno slovo" ne dolazi kviz!