Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Glas, slog, riječ
Glas je ...

... najmanja govorna jedinica. Glas izgovaramo,a slovo zapisujemo.

npr:    i, m, e, n, i, c, aPodjela glasova:

Samoglasnici (otvornici, vokali ili slogotvorni glasovi) su:
                    a, e, i, o, u   i   slogotvorno r.
Suglasnici (zatvornici, konsonanti ili neslogotvorni glasovi) su:
b, c, č, ć, d, dž, đ, f, g, h, j, k, l, lj, m, n, nj, p, s, š, t, v, z, ž   i   neslogotvorno r.Slog je ...

... najmanji dio riječi koji se može samostalno izgovoriti.
Nosioci sloga su samoglasnici.
U svakom je slogu samo jedan samoglasnik.
                                                  npr. i-me-ni-ca

sr-ce    kada se glas r nađe između dvaju suglasnika, postaje nosilac slogaRiječ je ...

... skup glasova koji ima značenje, npr.  i-m-e-n-i-c-a (imenica)

Ali,    m-e-n-i-c-a-i (menicai)   nije riječ jer nema značenje!


Prema trajanju izgovora samoglasnika razlikujemo ...

... dug i kratak slog.
npr.
   Luk i strijela njegovo su najdraže oružje.                dug samoglasnik - dug slog
   Bila sam na tržnici,ali sam zaboravila kupiti luk.       kratak samoglasnik - kratak slogije se može kratiti u je/e/i:

bijela boja → bjelina
vrijeme → vremena
cijelo → cio


Neki glasovi u riječi mogu se mijenjati:

c prelazi u č     (kukac → kukčev)
k prelazi u č     (zrak → zračni)
t prelazi u ć     (hrast → hrašće)

 glas
 slovo
 riječ


 slog
 riječ
 rečenica


 otvornik
 zatvornik
 ništa od navedenog


 bilo kada
 kad se nađe između vokala
 kad se nađe između suglasnika


 konsonant
 neslogotvoran glas
 otvornik