Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Rečenice po sastavu

Neproširena rečenica može imati ...

... samo predikat, samo subjekt ili i predikat i subjekt, ali bez dopuna.
npr.
    Petra pleše.
    Tko pleše? ... Petra.
    Što radi Petra? ... Pleše.


Proširena rečenica ima ...

... predikat, subjekt i njihove dopune.

Moja prijateljica Petra rado pleše balet. - jedan subjekt
Bruno, Lovro i Josip se igraju. - nekoliko subjekata

- to su proširene rečenice s više istovrsnih dijelova!!!Subjektni skup čine sve riječi u rečenici koje ...

... govore o subjektu ili se odnose na njega (subjekt i sve njegove dopune).


Predikatni skup čine sve riječi u rečenici koje ...

... govore o predikatu i odnose se na njega (predikat sa svojim dopunama).
          Karlina vesela sestra Veronika      vrlo često svira glasovir na koncertima.
             subjektni skup                                  predikatni skup

      čija Veronika – Karlina                 koliko često svira – vrlo često
   kakva je Veronika – vesela                      što svira - glasovir
     tko je Veronika – sestra                  gdje svira – na koncertimaBesubjektne rečenice nemaju subjekta. Koristimo ih kada ...

... ne znamo, ne želimo ili ne trebamo imenovati subjekt.
Npr.
    Postaje mračno.
    Miriše.
    Dani se.
    (ne znamo tko? što?)
Neoglagoljene (krnje ili eliptične) rečenice nemaju predikat. Koriste se ...

... u svakodnevnom govoru i u situacijama kad nema vremena za potpunu obavijest.
Npr.
    Dobro jutro!
    Hvala!
    Brže! Vatra!
Jednostavna rečenica je rečenica koja ...

... ima jedan predikat.

Nedavno sam u gradu srela svoju učiteljicu iz osnovne škole.
Uskoro ću je posjetiti.

Složena rečenica ima dva ili više predikata. Sastoji se od ...

... jednostavnih rečenica koje sada nazivamo surečenicama.

Nedavno sam u gradu srela svoju učiteljicu iz osnovne škole
  pa  smo se dogovorile  da  ću je uskoro posjetiti.
(tri surečenice)


Odredimo rečenice po sastavu:Mama peče kestene.

jednostavna proširenaBaka plete.

jednostavna neproširenaTata gleda televiziju,a brat šeta psa.

složena

 subjekt
 predikat
 objekt


 neproširena
 proširena s više istovrsnih dijelova
 s neizrečenim subjektom


 subjekt
 predikat
 dopune subjekta


 subjekt
 predikat
 dopune predikatu


 mala maca
 mala maca Pahuljica
 penje se na ogradu


 na ogradu
 penje se na ogradu
 Pahuljica se penje na ogradu


 ima izrečeni subjekt
 ima neizrečeni subjekt
 besubjektna je


 neoglagoljena
 ima imenski predikat
 ima glagolski predikat


 jedan predikat
 dva predikata
 više predikata


 tri
 četiri
 pet