Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Predikat i subjekt u rečeniciPredikat (P) je jezgra rečenice i temelj rečeničnog ustrojstva.

On govori što subjekt radi. Izričemo ga glagolom.

Primjer: Požar!

Primjer: Petra pleše. (predikat je pleše )
             Predikat kazuje da je radnja ples, da je Petra vršitelj radnje
             te da pleše sada (vrijeme).

Infinitiv je neodređeni glagoski oblik koji završava na -ti ili -ći.
Ne kazuje ni vrijeme, ni lice.
npr. maštati, ležati, svirati, ići


Sam infinitiv ne može biti predikat u rečenici ( npr. Ja čitati knjige ).
Može biti dio predikata kao dopuna glagolu koji kazuje lice i vrijeme
(Ja volim čitati knjige ).

Sada je predikat "volim čitati", a sastoji se od glagola volim (prezent, 1. lice jednine) i infinitiva "čitati" kao dopune.
Imenski predikat izriče se pomoćnim glagolom biti i
imenicom, pridjevom, zamjenicom ili brojem.

Npr.
Tena je djevojčica.
Vrijeme će biti vedro.
Knjiga je tvoja.
Ivica je bio drugi.Glagolski predikat izriče se glagolom u nekom vremenu i licu.

Npr.
Pero se veseli ljetu.
Jurica voli juriti.
Tihomir ne želi početi učiti.
Sanja se neće moći odvojiti od nove lutke.
Subjekt (S) je dopuna predikatu.
Odgovara na pitanje "Tko?" za živo i "Što?" za neživo.
Imenuje vršitelja radnje i najčešće se izriče imenicom.

npr.
    Petra pleše.
    Mačka spava u dvorištu.
    Subjekt ne mora uvijek biti imenica, može se izreći i osobnom zamjenicom ili infinitivom:
    On je krivac!

    Učiti je teško.

Rečenica s izrečenim subjektom
Tomek je brat moje prijateljice Tanje.
Marko će večeras zaprositi Luciju.

Rečenica s neizrečenim subjektom
Vidio sam ga kako bježi. Tko? JA subjekt otkrivamo prema glagolskom licu
Nije mi htio reći kako se zove. Tko? ON

Rečenica s više subjekata
Ivan, Marko i Zvonko dočekali su goste. S - (oni), 3. lice množine, muški rod; P - 3. lice množine, muški rod
Majka i kći krenule su na put. S - (one), 3. lice množine, ženski rod; P - 3. lice množine, ženski rod
Subjekt se slaže s predikatom u licu, broju i rodu.

 subjekt
 predikat
 objekt


 vrijeme
 lice
 ništa od navedenog, to je neodređeni glagolski oblik


 -ti
 -mi
 -ći


 samostalan
 kao dopuna glagolu koji kazuje vrijeme i lice
 ne može biti predikat


 pomoćni glagol biti
 imenica
 prilog


 infinitiv
 glagol koji kazuje vrijeme i lice
 zamjenica


 subjekt
 predikat
 objekt


 pridjev
 infinitiv
 imenica


 jedan
 dva
 tri


 ja
 mi
 vi