Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Promjenjive
riječi
Imenice su vrsta riječi kojima imenujemo:
   • bića
mama, čovjek, mrav
   • stvari
čaša, stol, majica
   • pojave
kiša, ljepota, poledicaKod imenica razlikujemo gramatički rod:
   • muški
mrav
   • ženski
vatra
   • srednji
selo

gramatički broj (jednina, množina)
mrav - mravi
vatra - vatre
selo - sela


ova - vatra, ove - vatre
ovaj - mrav, ovi - mravi
ovo - selo, ova - sela

Opća imenica je ...
... ime zajedničko svim bićima, svim predmetima ili svim
pojavama iste vrste; piše se malim početnim slovom

kuća, oblak, dijete


Vlastita imenica imenuje ...
... samo jedno određeno biće, stvar ili pojavu;
piše se velikim početnim slovom.

mačak Miki, uragan Katarina, patuljak Ljutko,
djevojčica Sara, tvrtka Exportdrvo

 crtati
 na
 papir


 vjetar
 stol
 div


 ključ
 uragan
 čovjek


 duga
 knjiga
 mačka


 u jednini muškog roda
 u množini muškog roda
 u množini srednjeg roda


 Hrvat
 država
 narod


 -čina
 -urina
 -ić


 -etina
 -ica
 -čić


 mala cipela
 mala cipelica
 cipelica


 mala učenica
 mala grančica
 mala cipelica