Povratak na popis lekcija - hrvatski 5
Zbirne imenice
Imenice koje imenuju ...

... neodređenu skupinu, zbir istovrsnih predmeta nazivamo zbirne imenice.

jedan cvijet - jednina
deset cvjetova - množina

cvijeće (neodređen skup) - zbir
npr.
    šiba – šiblje
    klas – klasje
    tele – telad
    dojenče – dojenčad
Zbirne imenice tvorimo nastavcima:
-je
          cvijet + -je  →  cvijetje  →  cvijeće ( 't' i 'j' daju 'ć')
          gran(a) + -je  →  granje  →  granje ('n' i 'j' daju 'nj')
          zvijezd(a) + -je  →  zvijezdje  →  zviježđe ('d' i 'j' daju 'đ')

Promjena koja se dogodila stapanjem zatvornika s glasom j iza sebe, u novi zatvornik, zove se jotacija
.
-ad
          tele + -ad   →   telad
          dojenče + -ad   →   dojenčad

U zbirnih imenica na –ad ...
... skup ije krati se u je/e.

zvijer – zvjerad
ždrijebe – ždrjebad / ždrebad

U zbirnih imenica na –je ...
... skup ije se ne krati.

zvijezda – zvijezdje – zviježđe
cvijet – cvijetje - cvijeće

Zbirne imenice na –je srednjeg su roda, a na –ad ženskog roda!Zbirne imenice kazuju ...


... množinu, ali su gramatički u jednini!

Naprimjer:
         Cvijeće je prekrilo livadu.             cvijeće – srednji r., jednina
         Neka pobijedi bolja momčad.       momčad – ženski r., jednina
         Dvorište je puno suhog šiblja.       šiblje – srednji r., jednina


Ponekad zbirne imenice možemo koristiti u množini:

Naprimjer:

Mnoga hrvatska gorja prekrasna su izletnička mjesta.
       (gorje – s.r., jd. → gorja – s.r., mn.)

Sudjelovale su momčadi iz svih krajeva svijeta.
       (momčad – ž.r., jd. → momčadi – ž.r., mn)

 skup različitih predmeta
 skup istovrsnih predmeta
 množinu imenica


 –ad
 –je
 –ce


 u jednini
 u množini
 ni u jednini ni u množini


 s.r. mn.
 s.r.jd.
 m.r.mn.


 s.r.mn.
 s.r.jd.
 ž.r.mn.


 muškog
 ženskog
 srednjeg