Naziv ptice: PLAVETNA SJENICA

Latinski naziv: Parus caeruleus

Opis ptice: Mužjak i ženka su slični, trbuh je žut, a leđa, kapa na glavi, rub krila i rep su plavi, oko očiju je crni prsten. Veličine je oko 11 cm, teži do 12 grama, raspon krila je do 20 cm. Živi u bjelogoričnim šumama, parkovima, vrtovima, voćnjacima.

Zimu preživljava u miješanim jatima s drugim sjenicama. Hrani se kukcima, paucima, sjemenkama i sl. Pretražuje grančice i stabla tipično penjućim načinom, rijetko se viđa na tlu. Zimi na hranilicama vrlo samouvjerena, često otjera krupnu veliku sjenicu. Može doživjeti do 5 godina.

Gnijezdi se u dupljama drveća, pukotinama stijena, rado naseljava i umjetne škrinjice. Gnijezdo gradi od mahovine i dlake. Nese 6 do 12 jaja, a mlade hrane oba roditelja. Ima mnogo načina glasanja. Stanarica je, ali u jesen i zimi se skiće u potrazi za hranom.

Izdvojeno