RECENZIJE

mr. Sanja Prelogović

      Kako bi se u učenika potaknula spremnost za aktivno i odgovorno sudjelovanje oni u školi trebaju stjecati znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogućnostima i načinima djelovanja u zajednici, razvijati vještine uočavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rješavanja, u suradnji s drugima jačati motivaciju za primjenom stečenog znanja i vještina u svakodnevnom životu. Uz usvajanje znanja i razvijanje vještina izuzetno je važno poticanje učenika na ispravno donošenje njihovih stavova. Ali za puni razvoj građanske kompetencije ključna je suradnja svih djelatnika u odgoju i obrazovanju kako bi škola postala mjesto poučavanja, učenja i življenja demokracije. Ova Mapa građanskog i osobnog razvoja upravo nas vodi ka tom cilju. Na veoma mudar i postepen način Mapa pokazuje smjer odrastanja, postaje putokaz odrastanja.

PREUZMI CIJELU RECENZIJU
Zdenka Novak, dipl. učiteljica

       Mapa je primjerena dobi učenika i usklađena s Nastavnim planom i programom za osnovne škole i u potpunosti prati predviđene ishode Građanskog odgoja i obrazovanja. Vrijedno je istaknuti da je autorica u Mapama među prvima stavila učenika u središte učenja. U središtu je učenik koji razmišlja, kreira, uči i originalan je u iznošenju svojeg mišljenja koje argumentira. Nit vodilja kroz mapu je suradnja, nenasilje, važnost mirenja i rješavanja sukoba na dobrobit svih. Učenik se potiče i na samoprocjenu svojeg rada i doprinosa samopoštovanju i poštovanju drugih u zajednici.
  Mapu građanskog i osobnog razvoja preporučam za rad s učenicima razredne nastave jer je to vrijedan radni materijal koji učenika uči kako učiti. Mapa se na kreativan i smislen način nadograđuje od 1. do 4. razreda i na jednom mjestu omogućava praćenje i dokumentiranje rada iz međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja.  

PREUZMI CIJELU RECENZIJU
Dr. sc. Branko Bognar, izv. prof.

     Objavljivanje i korištenje mapa pridonijet će realizaciji ciljeva međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje upućujući na važne sadržaje i aktivnosti iz sve tri ključne domene: ljudska prava, demokracija i civilno društvo. Premda je to i do sada bilo moguće učiniti, nedostajali su radni materijali kao što je ovaj koji bi mogli poslužiti kao putokaz kako učenicima tako i njihovim učiteljima. Osim toga, na temelju bilješki koje će voditi njihova djeca, roditelji mogu dobiti uvid u to što njihova djeca uče u okviru te međupredmetne teme. Zbog svega navedenog mape građanskog i osobnog razvoja predstavljaju važan doprinos afirmaciji međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja, ali isto tako i razvoju kompetencija važnih za život u suvremenom demokratskom društvu te njegovom daljnjem razvoju. Naime, samo ljudi odgojeni u demokratskom duhu mogu stvarati i razvijati demokraciju.

PREUZMI CIJELU RECENZIJU

Objavljeni radovi